»Home »Deutsch »Nederlands »English
Sarnelli House
Onze kinderen
Kinderen vertellen
Ons team
Michael, of: hoe het allemaal begon
Nieuws
Hoe kan ik helpen?
Extra bijdrage
Sponsor worden
Brieven van Father Shea
Sponsors
Brieven aan Sarnelli
Uw bericht aan ons
De route naar het Sarnelli-House
Wie zijn wij?
Verantwoording


Father Shea en een van de kinderen in Sarnelli HouseReverend Michael Shea, C.Ss.R
Het Sarnelli House werd opgezet om in een behoefte te voorzien. Kleine kinderen en babies met AIDS werden afgewezen door hun familie en door dorpelingen, en vaak verlaten als waren zij dieren. De opvanghuizen van de Thaise overheid in het noordoosten van Thailand namen deze kinderen op, maar hadden geld noch programma om deze kinderen te helpen. Deze kinderen werden gevoed voor een bedrag gelijk aan (destijds) 0,75 euro per dag (30 Thai bath). Zij gingen niet naar school.

Direct nadat het gebouw gereed was brachten jonge moeders met AIDS hun babies naar ons om ze op te voeden. Sommige babies bleken AIDS te hebben, andere weer niet. Weer andere kinderen werden hier afgezet door familieleden of dorpelingen. De Thaise overheid brengt nu kinderen naar ons afkomstig uit hun weeshuizen en opvang; kinderen waarvan bewezen is dat ze het AIDS-virus bij zich dragen. Het Sarnelli House krijgt geen enkele steun van de Thaise overheid (zelfs terwijl het Sarnelli House het enige home voor kinderen met AIDS is in het noordoosten van Thailand, welk gebied een/derde gedeelte omvat van heel Thailand). Het Sarnelli House wordt gefinancierd met giften van particulieren, bedrijven en kerken.

Onze hulp komt van mensen uit Duitsland, America, Canada, Australië en andere landen, en sommige bijdragen komen uit fondsen in Thailand.

Onze voornaamste uitgavenposten in het Sarnelli House zijn voeding, medicijnen, onderwijs, salarissen en huisvesting. Dit jaar komt ons totale budget uit op ongeveer U.S.$ / euro 60.000. Wij leven van maand tot maand. Soms hebben we na een maand wat over, en in andere maanden dekken de giften de behoeften niet.

De Thaise gezondsheidsdiensten verstrekken ons nu gratis de juiste medicijnen voor onze kinderen; maar aan de andere kant zenden ze ons meer en meer kinderen, allemaal ge´nfecteerd. Wij zullen nooit een kind weigeren. En tot nu toe heeft nog nooit een kind geleden onder een tekort aan voedsel, medicijnen en onderwijs.

Wij schrijven geen bedelbrieven om geld te vragen maar zenden wel nieuwsbrieven rond; enkele mensen sponsoren een paar kinderen. Maar veel mensen vragen om een GEZOND kind te mogen sponsoren omdat zij denken dat het "zonde van het geld" is een kind te helpen "dat toch dood gaat".

Het grootste geschenk dat wij de kinderen kunnen geven is liefde zonder voorwaarden, een familie-gevoel, en het geloof dat hun levens waarde hebben. Als de kinderen zo ziek zijn, zelfs sterven, ervaren wij dat als hulpeloosheid, als een klap in het gezicht van onze pogingen hun pijn en lijden te verzachten.

Uw
Michael Shea

Hoe kan ik helpen?
Sponsor worden

»Top


Deze site wordt ondersteund door: RMI - siam.de - migeArt


All rights reserved by Sarnelli House, Thailand